SPZ - paintball

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Paintball
je športom, pretože spĺňa všetky podmienky športovej disciplíny. Má presné, medzinárodne uznávané pravidlá, ktoré nie sú v rozpore so žiadnymi morálnymi, alebo etickými normami demokratických štátov jeho zmyslom je dosiahnutie športového víťazstva, a to s vylúčením fyzického násilia; rozvíja kondíciu, obratnosť, postreh a schopnosť tímovej spolupráce existuje medzinárodne uznávaná športová federácia hráčov paintballu, ktorá združuje 26 členských zemí, v ktorých je paintball už oficiálne uznávaným športom táto federácia každoročne organizuje kontinentálne majstrovstvá a majstrovstvá sveta v paintballe.
 
Členstvo
- Slovenský paintballový zväz je vrcholnou organizáciou na slovensku, ktorá združuje paintballistov ako aj nadšencov paintballu.
 - V rámci svojej činnosti metodicky vedie a pripravuje nových hráčov
- Organizuje pre členov športové paintballové podujatia národného ako aj medzinárodného charakteru      
- Členskú základňu tvoria hráči športového a rekreačného paintballu
Poskytuje poradenstvo v oblasti zakladaní športových klubov a komerčných ihrísk
Zabezpečuje školenia o bezpečnosti v paintballe ako aj školenia o legislative týkajúcej sa paintballu.
Pripravuje rozhodcov národnej ako aj medzinárodnej úrovni
- Komunikuje a spolupracuje s ostatným Slovenskými a zahraničnými združeniami a tým napomáha k rozvoju paintballu
Aktívne spolupracuje so štátnimi orgánmi pri posudzovaní aspektov paintballu a vytvárania legislatívnych noriem s tým súvisiacich
 
Členmi Slovenského paintballového zväzu sa môžu stať fyzické ako aj právnické osoby vyplnením členskej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Po zaslaní členskej prihlášky zasadne predsedníctvo S.P.Z. a rozhodne o prijatí člena.
 
1. Členstvom v S.P.Z. vzniká možnosť :
2. Aktívne sa zapájať do diania v slovenskom paintballe
3. Organizovať a zúčastňovať sa paintballových podujatí pod zaštitou S.P.Z.
4. V rámci športového paintballu získať putovný pohár (Viktóriu) majstra Slovenskej paintballovej ligy.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky